Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=-12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x+2.4

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = 4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = -3

Y-posunutí: y0 = q = 2.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8741

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-46.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 14°37'15″ = 0.2552 rad