Směrnice a rovnice přímky x+7y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1429x+4.2857

Normálový tvar rovnice přímky: x+7y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1429

Směrový úhel přímky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutí: x0 = 30

Y-posunutí: y0 = q = 4.2857

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.2426

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-35 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad