Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+8.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 6.5

Y-posunutí: y0 = q = 8.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.2

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+5.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad