Směrnice a rovnice přímky 2x-5y=-26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 6] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4x+5.2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-5y+26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = 2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4

Směrový úhel přímky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutí: x0 = -13

Y-posunutí: y0 = q = 5.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.8281

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-36.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 62
Úhel ∠ AOB = 22°45'4″ = 0.3971 rad