Směrnice a rovnice přímky 2x+8y=68


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 8] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.25x+8.5

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+8y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = -2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.25

Směrový úhel přímky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutí: x0 = 34

Y-posunutí: y0 = q = 8.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.2462

Délka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; -2)

Normálový vektor: n = (2; 8)

střed úsečky AB: M = [6; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-2y-34 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 68
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad