Směrnice a rovnice přímky 5x+3y=34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[2; 8] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6667x+11.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+3y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6667

Směrový úhel přímky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 6.8

Y-posunutí: y0 = q = 11.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.831

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+17 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad