Směrnice a rovnice přímky 3x-y=9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3x-9

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3

Směrový úhel přímky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -9

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.846

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-8 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad