Směrnice a rovnice přímky 6x-y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-18

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = 6t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -18

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.9592

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-21.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad