Směrnice a rovnice přímky x-4y=3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x-0.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+3
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -0.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7276

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-20.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 21
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad