Směrnice a rovnice přímky x-6y=3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 0] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1667x-0.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-6y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+3
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1667

Směrový úhel přímky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = -0.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4932

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

střed úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-36.5 = 0


Vektor OA = (3; 0) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 27
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad