Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 1] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-3.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+3
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 2.3333

Y-posunutí: y0 = q = -3.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9415

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-15.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 19
Úhel ∠ AOB = 20°13'29″ = 0.353 rad