Směrnice a rovnice přímky 10x+y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[4; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -10x+40

Normálový tvar rovnice přímky: 10x+y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = -10t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -10

Směrový úhel přímky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = 40

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9801

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+46.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 0) ;   |OB| = 4
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad