Směrnice a rovnice přímky 7x+2y=41


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3.5x+20.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+2y-41 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+3
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3.5

Směrový úhel přímky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 5.8571

Y-posunutí: y0 = q = 20.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.6318

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

střed úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+37.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 45
Úhel ∠ AOB = 42°20'13″ = 0.7389 rad