Směrnice a rovnice přímky 9x+4y=67


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2.25x+16.75

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+4y-67 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+3
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2.25

Směrový úhel přímky: φ = -66°2'15″ = -1.1526 rad

X-posunutí: x0 = 7.4444

Y-posunutí: y0 = q = 16.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.8028

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; -9)

Normálový vektor: n = (9; 4)

střed úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-9y+29.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 31
Úhel ∠ AOB = 65°10'14″ = 1.1374 rad