Směrnice a rovnice přímky 6x-7y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8571x-0.5714

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-7y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8571

Směrový úhel přímky: φ = 40°36'5″ = 0.7086 rad

X-posunutí: x0 = 0.6667

Y-posunutí: y0 = q = -0.5714

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4339

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; 6)

Normálový vektor: n = (6; -7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x+6y-75.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 4°58'11″ = 0.0867 rad