Směrnice a rovnice přímky 6x-y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-16

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 2.6667

Y-posunutí: y0 = q = -16

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6304

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+6y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad