Směrnice a rovnice přímky x+6y=15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 2] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1667x+2.5

Normálový tvar rovnice přímky: x+6y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+3
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1667

Směrový úhel přímky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 15

Y-posunutí: y0 = q = 2.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.466

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

střed úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-34.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 29
Úhel ∠ AOB = 27°21' = 0.4773 rad