Směrnice a rovnice přímky x+7y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1429x+3.4286

Normálový tvar rovnice přímky: x+7y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1429

Směrový úhel přímky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutí: x0 = 24

Y-posunutí: y0 = q = 3.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.3941

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-43 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad