Směrnice a rovnice přímky 3x-4y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x+0.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-4y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+3
y = 3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 0.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

střed úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 39
Úhel ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad