Směrnice a rovnice přímky x-5y=-12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2x+2.4

Normálový tvar rovnice přímky: x-5y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2

Směrový úhel přímky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutí: x0 = -12

Y-posunutí: y0 = q = 2.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.3534

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-31 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad