Směrnice a rovnice přímky 3x-5y=-6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6x+1.2

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-5y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = 3t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6

Směrový úhel přímky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutí: x0 = -2

Y-posunutí: y0 = q = 1.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.029

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-41 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad