Směrnice a rovnice přímky 5x-6y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 3] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8333x+0.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-6y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+3
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8333

Směrový úhel přímky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutí: x0 = -0.6

Y-posunutí: y0 = q = 0.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.3841

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

střed úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-63.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 51
Úhel ∠ AOB = 3°21'59″ = 0.0588 rad