Směrnice a rovnice přímky x+7y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 4] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1429x+4.4286

Normálový tvar rovnice přímky: x+7y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1429

Směrový úhel přímky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutí: x0 = 31

Y-posunutí: y0 = q = 4.4286

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.3841

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-42 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 36°25'51″ = 0.6358 rad