Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 4] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x+1.6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = 4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = -2

Y-posunutí: y0 = q = 1.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2494

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-51.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalární součin OA .OB = 56
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad