Směrnice a rovnice přímky 4x+y=17


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 5] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4x+17

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = -4t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4

Směrový úhel přímky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 4.25

Y-posunutí: y0 = q = 17

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.1231

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-4y+8.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 17
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad