Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 5] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x+1.25

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+3
y = 5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 1.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7809

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-57.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 71
Úhel ∠ AOB = 4°1'42″ = 0.0703 rad