Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 5] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+6.2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+3
y = -2t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 15.5

Y-posunutí: y0 = q = 6.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.7566

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-19.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 39
Úhel ∠ AOB = 38°28'49″ = 0.6716 rad