Směrnice a rovnice přímky 4x+7y=54


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5714x+7.7143

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+7y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+3
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5714

Směrový úhel přímky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutí: x0 = 13.5

Y-posunutí: y0 = q = 7.7143

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.6979

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-29.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad