Směrnice a rovnice přímky x+3y=21


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+7

Normálový tvar rovnice přímky: x+3y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+3
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 21

Y-posunutí: y0 = q = 7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.6408

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-8 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 23°37'46″ = 0.4124 rad