Směrnice a rovnice přímky 5x+6y=51


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 6] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8333x+8.5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+6y-51 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+3
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8333

Směrový úhel přímky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutí: x0 = 10.2

Y-posunutí: y0 = q = 8.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.5299

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-18.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 33
Úhel ∠ AOB = 57°5'41″ = 0.9965 rad