Směrnice a rovnice přímky 5x+3y=39


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 8] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6667x+13

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+3y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+3
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6667

Směrový úhel přímky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutí: x0 = 7.8

Y-posunutí: y0 = q = 13

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.6884

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+14 = 0


Vektor OA = (3; 8) ;   |OA| = 8.544
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 42°52'44″ = 0.7484 rad