Směrnice a rovnice přímky x-6y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1667x-0.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x-6y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1667

Směrový úhel přímky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -0.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.6576

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

střed úsečky AB: M = [7; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-42.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad