Směrnice a rovnice přímky 10x-y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 10x-40

Normálový tvar rovnice přímky: 10x-y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+4
y = 10t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 10

Směrový úhel přímky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -40

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9801

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-54.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad