Směrnice a rovnice přímky x-4y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x-1

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+4
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9701

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-24.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad