Směrnice a rovnice přímky 6x-5y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 0] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.2x-4.8

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-5y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = 6t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.2

Směrový úhel přímky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = -4.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.0729

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-50.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad