Směrnice a rovnice přímky 7x-6y=22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.1667x-3.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-6y-22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.1667

Směrový úhel přímky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutí: x0 = 3.1429

Y-posunutí: y0 = q = -3.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.3862

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-73.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 24°37'25″ = 0.4298 rad