Směrnice a rovnice přímky 9x-2y=34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 1] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 4.5x-17

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-2y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+4
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 4.5

Směrový úhel přímky: φ = 77°28'16″ = 1.3521 rad

X-posunutí: x0 = 3.7778

Y-posunutí: y0 = q = -17

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.6878

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; 9)

Normálový vektor: n = (9; -2)

střed úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+9y-59.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad