Směrnice a rovnice přímky 4x-3y=13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 1] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.3333x-4.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-3y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+4
y = 4t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.3333

Směrový úhel přímky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 3.25

Y-posunutí: y0 = q = -4.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

střed úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-28.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 33
Úhel ∠ AOB = 21°30'5″ = 0.3753 rad