Směrnice a rovnice přímky 2x+6y=68


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+11.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+6y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 34

Y-posunutí: y0 = q = 11.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10.7517

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; -2)

Normálový vektor: n = (2; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x-2y-24 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 120
Úhel ∠ AOB = 29°32'20″ = 0.5155 rad