Směrnice a rovnice přímky 5x+y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -5x+30

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+4
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -5

Směrový úhel přímky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 30

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.8835

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

střed úsečky AB: M = [4.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+33 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 70
Úhel ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad