Směrnice a rovnice přímky 6x+2y=44


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 10] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+22

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+2y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+4
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 7.3333

Y-posunutí: y0 = q = 22

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.957

Délka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

střed úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+32 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 64
Úhel ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad