Směrnice a rovnice přímky x+6y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 2] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1667x+2.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x+6y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1667

Směrový úhel přímky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 16

Y-posunutí: y0 = q = 2.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6304

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-40.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 20°51'16″ = 0.364 rad