Směrnice a rovnice přímky x-6y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 2] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1667x+1.3333

Normálový tvar rovnice přímky: x-6y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1667

Směrový úhel přímky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutí: x0 = -8

Y-posunutí: y0 = q = 1.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.3152

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

střed úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-44.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 9°51'57″ = 0.1722 rad