Směrnice a rovnice přímky 8x-y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 2] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 8x-30

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+4
y = 8t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 8

Směrový úhel přímky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutí: x0 = 3.75

Y-posunutí: y0 = q = -30

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.721

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

střed úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x+8y-52.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad