Směrnice a rovnice přímky x-5y=-11


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 3] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2x+2.2

Normálový tvar rovnice přímky: x-5y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2

Směrový úhel přímky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutí: x0 = -11

Y-posunutí: y0 = q = 2.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1573

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-36 = 0


Vektor OA = (4; 3) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 12°54'27″ = 0.2253 rad