Směrnice a rovnice přímky 5x-6y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 5] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8333x+1.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-6y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = 5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8333

Směrový úhel přímky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutí: x0 = -2

Y-posunutí: y0 = q = 1.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2804

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

střed úsečky AB: M = [7; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-79.5 = 0


Vektor OA = (4; 5) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 90
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad