Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=41


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 5] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+8.2

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-41 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = -4t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 10.25

Y-posunutí: y0 = q = 8.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.4031

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-20.5 = 0


Vektor OA = (4; 5) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 41
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad