Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=46


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 6] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+9.2

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+4
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 11.5

Y-posunutí: y0 = q = 9.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.184

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-16.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 43°46'52″ = 0.7641 rad