Směrnice a rovnice přímky 7x+6y=76


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 8] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.1667x+12.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+6y-76 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.1667

Směrový úhel přímky: φ = -49°23'55″ = -0.8622 rad

X-posunutí: x0 = 10.8571

Y-posunutí: y0 = q = 12.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.2434

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; -7)

Normálový vektor: n = (7; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-7y-10.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 48
Úhel ∠ AOB = 57°43'28″ = 1.0075 rad