Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 8] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+13.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+4
y = -4t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 13.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+7.5 = 0


Vektor OA = (4; 8) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad